Glad Lucia!


luciaStort tack för ett härligt Lucia-firande i Blåkråkan igår!

Glad Lucia önskar vi även härifrån bloggen :-).… Läs mera

Jollens förskolechef uttagen till rektorsprogrammet!


stockholm-stad

Vi är mycket glada över att Emelie Engman, Jollens förskolechef, har blivit uttagen till rektorsprogrammet.

Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheter. … Läs mera