Tekniska Museet och andra utflykter


Enligt Läroplanen för förskolan skall barnen: 

”utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”, 

”utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” .

Att se tekniken Läs mera