Förskolans dag!


I går firade vi, liksom många förskolor i landet, Förskolans dag. Förskolans dag firas den tredje torsdagen i maj varje år av barn och vuxna för att synliggöra förskolan och dess verksamhet.

På Jollen firade vi med att gå … Läs mera

Motorik – en viktigt del av en förskoledag


Enligt Läroplanen för förskolan skall barnen”utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”. 

På Joller erbjuder vi en varierad pedagogisk verksamhet  som uppmuntrar till såväl finmotorik som grovmotorik. … Läs mera