Att bidra till en hållbar utveckling


Barn växer upp med snabba förändringar i sin omvärld. De möter nya människor och nya situationer och de ska lära sig att samspela och att bidra till en hållbar utveckling, såväl en ekonomisk och social som en miljömässig. Förskolan har en viktig roll i hur barn lär sig att möta olika utmaningar och att börja föra varierande resonemang utifrån olika perspektiv. Läs gärna mer om hållbar utveckling hos Skolverket eller i förskolans läroplan.

Att tydligt synliggöra och verka för hållbar utveckling är en utmaning i vilken verksamhet som helst. Det finns många exempel på hur man kan arbeta med hållbar utveckling. På Jollen har vi detta läsår valt att konkretisera detta område genom att samtala om olika ämnen och lära ut om att ta hand om natur och övriga miljöer där det är viktigt att upplysa om varför vi ska respektera djur och människor. Vi visar hur man är sparsam om förbrukning och ansvarstagande för sin miljö, och introducerar och pratar om vikten om att ta hand om material på förskolan, är med och visa, plockar undan och ställer tillbaka, där barnen får möjlighet att utveckla självständighetskänslan. Vi provar på olika rörelser och övningar som kan vara roande och stimulerande för kroppar. Arbetar med känslokortet vid samlingar (inom- och utomhus), lär känna olika ansiktsuttryck och utveckla medkänsla för sina kamrater. Vi fortsätter att använda oss av Sopsamlarmonstren från Mitt Avtryck.

Mer inspiration kring hur man kan arbeta med hållbar utveckling i förskolan kan man hitta hos WWF. Om man vill fira Earth Hour som skola/förskola tillsammans med WWF hittar man information om det här.