Digital kompetens


2007 listade OECD och EU 8 nyckelkompetenser varav digital kompetens var en. Vi ser datalogiskt tänkande som en del i att arbeta med området digital kompetens. Datalogiskt tänkande är också ett av våra fokusområden för detta läsår.

Vi vill ge barnen rätt verktyg för en bra start kring detta området. Datalogiskt tänkande är ett sätt att lära barnen att tänka kreativt och att få ett logiskt tänkande. Vi vill att barnen ska träna matematik på ett annorlunda sätt, att tänka utanför boxen, att utveckla strategier, att tänka fler steg i taget, att samarbeta och att lära sig turtagning samt att utveckla färdigheter att använda digitala verktyg och att dem ansvarsfullt kan förhålla sig till detta. Vå förskola vill arbeta efter att pedagogik, teknik och sammanhang tillsammans ska utvecklas och att det blir ett naturligt inslag i verksamheten.  

Ett sätt att arbeta med datalogiskt tänkande är att barnet får träna på att förstå instruktioner. Här är en bild från Kartan, vår småbarnsavdelning, där pedagogerna introducerat en bild med händer som klappar. De visar denna bild flera gånger, och bygger sedan på med bilder som visar pilar, och följer bildernas instruktioner med barnen. En möjlighet att öva steg-för-steg instruktioner även med de små barnen.

God fortsättning önskar vi på Jollen!