Vad är kultur för barn?


Vad är kultur för barn? Det undersöker vi tillsammans. Hur kan natur och kultur samspela? Att skapa någonting tillsammans, med naturen som en spelare har de provat på. Alla de löv som under oktober faller ner kan man ta tillvara på och kika närmre på. Löven har många olika färger och barnen har tittat på just på höstens färger. Barnen har samlat och målat på höstlöv, med höstfärgerna rött, gult, orange och brunt.

Enligt Läroplanen för förskolan skall barnen: ”utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”.

Vår förskola upptäcker mycket inom kultur som skog och natur, teater, bibliotek och museum. Vi visar olika kulturella inslag i verksamheten och arbetar efter ett mångkulturellt förhållningssätt i samarbete med förskolans föräldrar. Med barnen har vi tagit fram en gemensam kompiskultur, ett annat exempel är att vi samtalar om en mångkulturell almanacka och de olika kulturella högtider som finns. Vi erbjuder olika konstformer som musik, rörelse, dans och teater men också att erbjuda en rik och varierad ateljé på varje avdelning.

I vår verksamhet anser vi att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom forskning. Ett exempel på detta var att vårt kulturombud närvarande på Kolla Kultur i oktober.  Kolla Kultur är en utbuds- och inspirationsdag som anordnas av Stockholm Stad, varje år. Det var en helkväll på Folkoperan med syfte att inspirera och visa på det stora kulturutbud för barn som idag finns i Stockholm. Vi fick ta del av en mängd utdrag ur föreställningar som går att boka med Kulan-prémien. Utöver dessa bjöd kvällen på inspirerande föreläsningar, workshops och diskussioner. Vikten av för- och efterarbete kring en föreställning betonades – för att få ut så mycket som det bara går av en kulturupplevelse. Men den viktigaste insikten från kvällen var hur oerhört viktigt det faktiskt är med kultur för barn – oavsett ålder eller förmåga!