Raketens layout


Ritning förskola

Precis som för våra andra förskolor samarbetar vi med arkitekten Pierre Vial, som har stor erfarenhet av att inreda förskolor. Det är viktigt att det blir en bra, och inbjudande, miljö för både barn och personal. Men det är även … Läs mera

Nu börjar det!


Nu börjar det! Hoppetossa har skickat in ansökan för förskolan Raketen till Stockholm Stad. Följ med oss på resan!… Läs mera