Glad Lucia!


luciaStort tack för ett trevligt Lucia-firande igår på förskolan!

Glad Lucia önskar vi även härifrån bloggen :-).… Läs mera

Raketens förskolechef uttagen till rektorsprogrammet!


stockholm-stadVi är mycket glada över att Emelie Engman, Raketens förskolechef, har blivit uttagen till rektorsprogrammet.

Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheter. … Läs mera