Matematik i vardagen


I Nebulas hall sitter olika geometriska former och färger på golvet. Dessa använder vi när vi ska gå ut. När man klätt på sig klart får man i uppdrag att sätta sig på en specifik form eller färg. Detta är … Läs mera

Årets förskoleundersökning är igång


Nu har årets förskoleundersökning satt igång och fram t.o.m v. 14 kommer alla vårdnadshavare ha möjlighet att svara på en föräldraenkät. Det är Stockholm Stad som skickar ut föräldraenkäten till alla vårdnadshavare, och enkäten är självfallet anonym. Under våren kommer … Läs mera