Utflykter och utomhuspedagogik


Inom Hoppetossa tycker vi att utomhuspedagogik är viktig: utomhuspedagogik är ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla! Ovan fotografi från när Luna gick till Bergholmstorpet. Vi tog med oss några stora förstoringsglas och luppar för att undersöka vad som fanns ute i naturen idag. Att hålla i förstoringsglaset och se förstoringarna var något barnen upptäckte allteftersom de gick runt och tittade i förstoringsglaset. Det fanns mycket att titta på som fångade barnen intresse, som ihåliga trädstammar att titta in i och många olika blommor att känna och lukta på. Ett exempel på hur vi använder oss av naturen för att arbeta med områdena naturkunskap och samarbete.

Här är Nova på gården mittemot. Vi undersökte ljudet på ett bord som finns på gården. Hur lät det om man gjorde med naglarna och fingertopparna? Hur lät det om man slog med hela handen? Vi undersökte även hur det lät med olika material som små pinnar, lite större pinnar, plastlock, m.m. Exempel på att arbeta med skapande och teknik.

Här är Tellus vid vår soliga skog med barnen. Barnen lekte, de lekte familjelek, och det blev en livlig diskussion mellan barnen kring hur olika familjer kan se ut. Vi pedagoger fick hoppa in i leken och diskutera med barnen; familjer kan se olika ut, vissa har en förälder, vissa har två mammor/pappor, etc. Mitt i naturen öppnade sig ett lärotillfälle kring normer och värden.

Här är Nebula vid Bandängsparken, en härlig lekpark med mycket att erbjuda både stora och små barn. Barnen klättrade i det stora tornet med mängder av olika utmaningar för motoriken; klättra, krypa, balansera och dra sig upp med rep – ett ypperligt tillfälle att träna på vår motorik genom utomhuspedagogiken.

Förskolans läroplan säger att ”barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer” samt att ”barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer”.