Digital kompetens


2007 listade OECD och EU 8 nyckelkompetenser varav digital kompetens var en. Vi ser datalogiskt tänkande som en del i att arbeta med området digital kompetens. Datalogiskt tänkande är också ett av våra fokusområden för detta läsår.

Vi vill ge barnen rätt verktyg för en bra start kring detta området. Datalogiskt tänkande är ett sätt att lära barnen att tänka kreativt och att få ett logiskt tänkande. Vi vill att barnen ska träna matematik på ett annorlunda sätt, att tänka utanför boxen, att utveckla strategier, att tänka fler steg i taget, att samarbeta och att lära sig turtagning samt att utveckla färdigheter att använda digitala verktyg och att dem ansvarsfullt kan förhålla sig till detta. Vå förskola vill arbeta efter att pedagogik, teknik och sammanhang tillsammans ska utvecklas och att det blir ett naturligt inslag i verksamheten.  

Här är en bild från Nebula, vår storbarnsavdelning. Där finns barngruppen träna på att skriva sitt namn på datorn, och sedan skriva ut det. Därefter fick barnen hitta sina sitt eget namn på listan – barnen visade ett stor intresse för denna uppgift och vi ser det som ett sätt att testa olika digitala verktyg. Vid samlingen fick barnen får träna på att förstå instruktioner, vilket vi ser som en del av träna på datalogiskt tänkande. Barnen fick trycka på pilar på ett papper för att styra en pedagog. Detta för att förstärka vad datalogiskt tänkande innebär, och öka förståelsen för ordningsföljd ”när jag trycker på den här knappen går pedagogen hitåt”.

Med det önskar vi på Raketen en riktigt god fortsättning på det nya året!