Natur i vardagen


raketenVår förskola har inriktning mot utomhuspedagogik och rörelse, och alla våra barngrupper spenderar således tid i skogen. Skogsutflykterna är mycket populära och ser ut på olika sätt beroende på vilka som är i väg. När Luna senast var på skogsutflykt började vi med sångsamling för att sedan utforska berget bredvid. Hur tar man sig upp från berget? Hur kommer man sedan ner?

Att vara i skogen är bl.a ett bra sätt att utveckla barnens motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelde för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.