Nu bygger vi om vår gård!


I juli gör vi om vår gård! Det är främst gården längst ner som vi kommer att förändra med hjälp av trätrall, nytt markunderlag, nya buskar och fler picknickbord. I slutet av augusti kommer vi även att få vår nya pyramid, se bild, som kommer att vara i mitten av gården ungefär. Den delen av gården som är närmst förskolan bibehåller vi med dess sandlådor, leksakskiosk, snickarbod, staffli, läshörna och lekhus. Tack till http://www.stalfreds.se/ som hjälper oss med arbetet.

Kom gärna och besök oss på höstens Öppet Hus:

  • Onsdag 23 augusti mellan kl 17.00-18.30,
  • Onsdag 6 december mellan kl 17.00-18.30.