Projektorer, kalejdoskop och digitalisering


Första blogginlägget för detta år, och detta decennium! God fortsättning vill vi passa på att önska er alla.

Vi rivstartar året med att prata om digital kompetens. Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till en adekvat digital kompetens hos barnen, som sedan fördjupas i förskoleklassen och de skolformer som följer därefter. Begreppet adekvat digital kompetens, som används i läroplanen, kan uppfattas som abstrakt. Men läroplanstexten ska ha en lång hållbarhet, och vad som är digital kompetens för ett förskolebarn varierar med barnets ålder och förändras över tid i takt med att samhället, tekniken och olika digitala tjänster förändras.

Digitalisering i förskolan handlar inte om att barnen ska sitta mer framför skärmar, utan istället kan förskolan medvetet göra skillnad genom att använda sig av ett varierat utbud av aktiviteter. Det kan ta sig till uttryck på många olika sätt. Ovan fotografier från en av våra avdelningar där vi använder olika digital verktyg för att barnen ska ges möjlighet att utveckla digital kompetens och förstå digitalisering i vardagen. Barnen skapar egna filmer och bilder både med telefonen och IPad och arbetar med projicering. Exempelvis när vi gick till skogen, bredvid Kaninparken, och två barn fick använda IPad för att fotografera det som tyckte var intressant. Efter skogen tittade vi på alla spännande bilder som barnen har gjort via vår projektor. Vi projicerade även ett kalejdoskop: alla fina färg och figurer hamnade på väggen och nästan hypnotiserade barnen. Wow vad fint, vilka färger – kommenderade de. Rätt använt ger digitalisering en extra dimension till lärandet tycker vi. Diskutera gärna mer med oss om hur!