Vad är kultur för barn?


Vad är kultur för barn? Det undersöker vi tillsammans. Hur kan natur och kultur samspela? Att skapa någonting tillsammans, med naturen som en spelare har de provat på. Alla de löv som under oktober faller ner kan man ta tillvara på och kika närmre på. Löven har många olika färger och barnen har tittat på just på höstens färger. Barnen har samlat och målat på höstlöv, med höstfärgerna rött, gult, orange och brunt.

 

Enligt Läroplanen för förskolan skall barnen: ”utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”.

Detta läsår fortsätter vi vårt arbete inom området kultur och skapande. Vi använder biblioteket och Kulturhuset som ligger ett stenkast från förskolan. Att barnen ska få en professionell kulturell upplevelse minst per termin och att pedagogerna fortsätter visa teater för våra barn på förskolan är fortsatta fokusområden för oss. Andra viktiga moment är att erbjuda musik och rörelse samt att erbjuda barnen att skapa med olika material som lera, måla, naturmaterial etc. På varje avdelning finns en ateljé där barnen ska ha nära till hands att skapa.

I vår verksamhet anser vi att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom forskning. Ett exempel på detta var att vårt kulturombud närvarande på Kolla Kultur i oktober.  Kolla Kultur är en utbuds- och inspirationsdag som anordnas av Stockholm Stad, varje år. Det var en helkväll på Folkoperan med syfte att inspirera och visa på det stora kulturutbud för barn som idag finns i Stockholm. Vi fick ta del av en mängd utdrag ur föreställningar som går att boka med Kulan-prémien. Utöver dessa bjöd kvällen på inspirerande föreläsningar, workshops och diskussioner. Vikten av för- och efterarbete kring en föreställning betonades – för att få ut så mycket som det bara går av en kulturupplevelse. Men den viktigaste insikten från kvällen var hur oerhört viktigt det faktiskt är med kultur för barn – oavsett ålder eller förmåga!