Vår inriktning utomhuspedagogik och rörelse


Raketen har en inriktning mot utomhuspedagogik och rörelse. Varför har vi det? Jo, vi vill att barnen ska stärkas i att leka och lära utomhus och i naturen, som en naturlig och självklar del av barnens utveckling.

Det finns en studie frånKarolinska Institutet kring att barn rör sig för lite i dagens samhälle och att de behöver minst 60 min per dag att röra sig aktivt, för mer info se https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fyraaringar-ror-sig-for-lite. Enligt Infektionsguiden ska man vara ute regelbundet för att minska mängden bakterier och virus samt att öka motståndskraften, för mer info se http://www.infektionsguiden.se/infektioner-hos-barn/smitta-hos-barn/. Vi tycker att dessa studier stärker vikten av vår inriktning utomhuspedagogik och rörelse.

Exempel på hur vi arbetar:
– Har en idrottsdag varje termin,
– Är utomhus minst en gång per dag,
– Går till skogen minst en gång i veckan,
– Har en strukturerad rörelseaktivitet en gång i månaden,
– Har en dag i månaden där varje avdelning äter ute,
– Har eftermiddagsgrupper varje eftermiddag med fokus på åldersanpassade aktiviteter, och där går minst två pedagoger iväg med en grupp äldre barn,
– Mellan 8-9 varje morgon finns det pedagogiska stationer på gården,
– En gång i månaden har vi fokus kopplat till naturvetenskap när vi går till skogen.

Vad säger då vår läroplan om området:

  • ”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö”,
  • ”Barnen ska tveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”,
  • ”Barnen ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”.