Vattenprojekt och naturvetenskap


Först en liten påminnelse om föräldraundersökningen för förskolan. Stockholm Stad skickar varje år ut en undersökning till er föräldrar där ni svarar på frågor om just vår verksamhet. Vi är mycket tacksamma för att ni svarar på enkäten!

Här ser ni en bild från när vår avdelning Kartan arbetade med sitt vattenprojekt. Barnen fick känna på skillnaden mellan kallt och varmt vatten samt is, samt vad som händer med isen om man lägger den i varmt/kallt vatten. Vårt vattenprojekt är ett sätt att arbeta med naturvetenskap tillsammans med barnen. Andra exempel på naturvetenskap i vår verksamhet är att plantera, och att arbeta med fler kemiska processer och experiment. Vi ser också skogen som ett läranderum för att inhämta kunskap och nyfikenhet att lära om djur och natur, att se förändringar under våra årstider och förstå hur vi människor påverkar naturen och vad allemansrätten innebär. Förskolan vill även erbjuda aktiviteter kring fysikaliska fenomen som vind, vatten och ljus men också att tillföra experiment där barnen själva får ställa hypoteser.

Enligt Läroplanen för förskolan skall barnen:

”utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”,

”utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om  växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”,

”utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap”.

 

Glad Påsk!