Barn lär genom leken


Under det gångna månaden har vi arbetat för att bedriva vår utbildning och undervisning som vanligt i så stor utsträckning som möjligt, och vi tackar för ert samarbete kring detta! Hos Lärarförbundet kan ni läsa hur vår rektor Carola Wedholm resonerar kring detta.

Vi har vidtagit flertalet åtgärder givet rådande situation i vårt samhälle, en av dessa är att vi lägger en ännu större del av vår verksamhet utomhus – och vad passar då inte bättre än vårt månadstema lek & rörelse?

Leken är grundläggande i förskolans verksamhet. Leken lyfts fram som det som ska prägla förskolan och vi säger ofta att leken är en av de faktorer som särskiljer förskolans pedagogik från skolans.

Det finns så mycket viktigt som ryms i leken. Leken genomsyrar i princip hela verksamheten, barnen lär genom att leka oavsett tema. Vi erbjuder en trygg miljö som uppmuntrar till lek och inspirerar till aktivitet. Leken är en stor del av både planerade och fria aktiviteter. Barnens lust, nyfikenhet och kreativitet stöttas och utmanas av närvarande pedagoger. Att befinna sig där barnen finns, att uppmärksamma det barnen uppmärksammar ger oss vuxna en möjlighet att stötta och utmana barnen utifrån just var och ens individuella erfarenheter och intressen. Närvarande pedagoger fungerar även som trygghet för barnen när de behöver hjälp att sätta gränser eller för att ta för sig i de planerade aktiviteter som i den fria leken. Barnen uppmanas att ta hänsyn till varandra, dela med sig och kommunicera med varandra i lekens gång. Vi pedagoger är närvarande och är lyhörda på barnens lekregler.