Världen just nu…


På bara en månad har så oerhört mycket hänt i vår omvärld. Vi vill börja med att tacka för det fina samarbete som vi ser både hos vårdnadshavare och pedagoger, för att möjliggöra en verksamhet under rådande omständigheter.

Sedan en liten påminnelse: Vi förstår att ni sannolikt inte prioriterar enkäter just nu men vi skulle verkligen uppskatta om ni tar några minuter till att fylla i årets föräldraenkät. Detta som ett viktigt inspel i vårt arbete att utveckla förskolans verksamhet. Era synpunkter är oerhört värdefulla för oss!

Vi har barn och föräldrar som är hemma just nu i olika perioder. Tillsammans med edChild publicerar vi därför dagliga pedagogiska aktiviteter under en tid framöver. Vår förhoppning är att inspirera till spännande äventyr där hemma. Du hittar aktiviteterna på svenska här och engelska här.

Kommande månadstemat är teknik och vi vill ändå säga ett par ord om det spännande läroplansområdet! Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. Genom att introducera teknik i förskolan börjar vi tidigt bygga ett tekniskt självförtroende hos barnen och lägger grunden till ett tekniska kunnande och en tekniska medvetenhet. Utbildningen i förskolan ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

Ett exempel var när vi var på Wasamuseet (innan corona brytit ut ordentligt). Hur bärgade de Wasa och hur såg dykardräkterna ut då? Ett riktigt spännande besök med många frågor och tankar från barnen om de mäktiga skeppet.

Ett annat exempel var när barnen var i skogen och upptäcka en gunga som bestod av en planka som lades på en stubbe (som en gungbräda). De fick klura på hur man som bäst kunde gunga och ta sats med sina ben och kunde se att ett barn och två på varsin sida var inte jämna. En första introduktion till hävstången!