Cirklar, robotar och matematik


Barnen på Kompassen har fått prova att rita geometriska former med hjälp av våra Blue-bot robotar och penna, som vi klistrat fast på sidan av roboten. De provade sig fram med lägesbeskrivningspilar, hur ska vi få till en cirkel eller kvadrat? Efter en stund kom de fram till hur de ska programmera roboten så den ritar en cirkel hela vägen runt.

Programmera en kvadrat var svårare, de var inte lätt att veta när den ska svänga eller programmeras rakt fram för att forma en kvadrat. Barnen var fast beslutna att med gemensamma krafter komma på hur de kan gå tillväga och tillslut så blev de både kvadrater och trianglar!

Detta är exempel på hur vi kan arbeta med både digital kompetens och matematik på ett lustfyllt och spännande sätt. En viktig del i utvecklingen av den matematiska förmågan är att kunna se och känna igen former. Det finns många olika sätt att ge barnen erfarenhet av de olika tvådimensionella geometriska formerna. I ett senare skede kan vi även gå in på formernas egenskaper; att de tvådimensionella geometriska formerna har längd och höjd, men är platta och saknar helt tjocklek. Man kan mäta deras area, ytan alltså, i till exempel kvadratmeter. Att en kvadrat har fyra hörn och lika sidor, en rektangel fyra hörn och två lika sidor, en triangel tre hörn och att en cirkel är helt rund. Hur arbetar ni med matematik?