Iskristaller, robotar och digitalisering


Första blogginlägget för detta år, och detta decennium! God fortsättning vill vi passa på att önska er alla.

Vi rivstartar året med att prata om digital kompetens. Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till en adekvat digital kompetens hos barnen, som sedan fördjupas i förskoleklassen och de skolformer som följer därefter. Begreppet adekvat digital kompetens, som används i läroplanen, kan uppfattas som abstrakt. Men läroplanstexten ska ha en lång hållbarhet, och vad som är digital kompetens för ett förskolebarn varierar med barnets ålder och förändras över tid i takt med att samhället, tekniken och olika digitala tjänster förändras.

Digitalisering i förskolan handlar inte om att barnen ska sitta mer framför skärmar, utan istället kan förskolan medvetet göra skillnad genom att använda sig av ett varierat utbud av aktiviteter. Det kan ta sig till uttryck på många olika sätt. Högst upp ett fotografi från vår småbarnsavdelning där pilar och våra små Blue-Bot-robotar användes för att introducera programmering. Till vänster ett fotografi från vår storbarnsavdelning när vi var i Haga innan jul och barnen tyckte att snön på stubbarna såg ut som päls på jackor: vi förstorade upp snön ännu mer med vår förstoringsapp (ett digitalt verktyg) och upptäckte att de var små kristallstavar i snötäcket. Andra exempel är QR-koder, green screen, dansprogrammering och steg-för-steg-instruktioner.

Rätt använt ger digitalisering en extra dimension till lärandet tycker vi. Diskutera gärna mer med oss om hur!