Klura, färdiga, gå – naturvetenskap!


Barnens naturliga intresse för att finna svar ska tas tillvara och utmanas. Naturvetenskap förklarar vår omvärld. Det är samma värld som barnet i förskoleåldern utvecklas och leker i. För att barn i förskoleåldern ska förstå hur naturvetenskapliga fenomen är uppbyggda måste de själva undersöka och se resultat. För förskolebarnet kan ett experiment göras flera gånger, nytt resultat kan alltid jämföras med något annat.

Ovan ser ni en bild från vår avdelning Kompassen när vi var i skogen där barnen klättrade, rullade snöbollar och byggde en koja. På eftermiddagen, samma dag, hade vi en reflektionssamling där vi tittade på hur växterna som vi ställde i mörkret respektive solljus hade utvecklats. Vi såg att växterna som hade stått i det mörka rummet hade vuxit mer än de som stod i fönstret. Vi undrade varför växten blev stor i mörkret och då svarade barnen att just den här växten kanske växte snabbare i mörker. Barnen tyckte dock att den som stod i mörkret inte var lika grön. Några sa att de trodde att växter växte bäst på natten och på våren då det är både skugga och sol. Vissa barn sa också att de först trodde att växterna skulle växa bättre när de får solljud men nu tror de att de växter bättre i skuggan. Vi kommer fortsätta att titta på växternas utveckling.

Nedan ser ni en bild från vår avdelning Kartan när vi gick i skogen och utforskade naturen. Barnen hittade ett stort träd som hade fallit ner och vi utforskade vad som fanns under trädet.

Läs gärna mer om naturvetenskap i förskolan hos Skolverket.