Allt är inte teknik – men mycket


Varför ska man ägna sig åt teknik i förskolan? Det finns många bra skäl. Vi är omgivna av teknik som vi använder dagligen och att kunna förstå och handskas med den är lika viktigt som alla andra förmågor barn behöver utveckla. Det handlar också om att utveckla barns taktila och motoriska kompetens, ”att begripa genom att gripa”. Att hålla på med teknik ligger också mycket nära leken. Genom leken kan man göra teknik begriplig. Det är helt enkelt roligt. Läs gärna mer om teknik i förskolan, i tidningen Förskolan.

Högst upp ett foto från Kartan där barnen fått prova att göra kycklingar med hjälp av limpistol, en ny teknik när vi skapar med olika material som vi kommer utforska vidare tillsammans.

Och här är ett foto från Kompassen där barnen har provat på att skapa och bygga med hjälp av olika tekniker och material. Med hjälp av tapetklister, garn och ballonger skapar vi ägg till den kommande påsken, svårt men spännande att prova på nya sätt att skapa på tyckte barnen. Bygga och konstruera med allt vårt material och samtidigt ljussätta det vi bygger är något som utvecklas varje dag här på Kompassen, barnen gör nya upptäckte varje dag tillsammans!