Utflykternas förskola


Jollen är verkligen utflykternas förskola. Utflykter är något som både barnen och vi pedagoger uppskattar, och det är väldigt användbart i att förstärka vår pedagogik. Vi går ofta till samma ställen under våra utflykter, för att barnen ska känna igen sig och känna trygghet.

Inom Hoppetossa tycker vi att utomhuspedagogik är viktig: utomhuspedagogik är ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla!

Ovan och till vänster fotografier från när Kompassen var i Hagaparken, där det blev en hel del blomplockning av barnen. Vi tog med blommorna in och några av barnen valde att avbilda dem; de var noggranna med att avbilda alla detaljer som de såg på blomman och att säkerställa vilka färger de skulle använda för att blomman skulle bli så lik som möjligt. Exempel på hur vi använder oss av naturen för att arbeta med områdena naturkunskap och teknik.

Här är ett fotografi från Kartan från ett besök till Vasaparken – ett ypperligt tillfälle att träna på vår motorik genom utomhuspedagogiken. Barnen får möjlighet att utveckla balanssinne, grovmotorik och muskelträning.

Förskolans läroplan säger att ”barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer” samt att ”barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer”.