Idrottsdag!


FullSizeRender-3Förra veckan hade vi idrottsdag här på Raketen. Syftet var flera bl.a att barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning men självfallet också att uppmuntra till att leka och ha kul tillsammans! Vi hade flera stationer såsom rocka rockringar, … Läs mera

Samverken med hemmen och förskoleappen


FörskoleappenSamverkan med hemmen är en viktig del av vårt uppdrag i förskolan. Lpfö 98 rev. 2010, belyser detta område tydligt redan i avsnittet Förskolans uppdrag:

  • «I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.
Läs mera

Matematik med yngre barn


MatematikMatematik arbetar vi med dagligen och handlar inte om att vi ska lära barnen 2+2= exempelvis. Det handlar istället om att leka matematik. Vi försöker skapa en struktur hos barnen genom kommunikation. En grupp barn från båda avdelningarna har t.ex. … Läs mera