Vår inriktning utomhuspedagogik och rörelse


Raketen har en inriktning mot utomhuspedagogik och rörelse. Varför har vi det? Jo, vi vill att barnen ska stärkas i att leka och lära utomhus och i naturen, som en naturlig och självklar del av barnens utveckling.

Det finns en … Läs mera