Att bidra till en hållbar utveckling


Barn växer upp med snabba förändringar i sin omvärld. De möter nya människor och nya situationer och de ska lära sig att samspela och att bidra till en hållbar utveckling, såväl en ekonomisk och social som en miljömässig. Förskolan har en viktig roll i hur barn lär sig att möta olika utmaningar och att börja föra varierande resonemang utifrån olika perspektiv. Läs gärna mer om hållbar utveckling hos Skolverket eller i förskolans läroplan.

Att tydligt synliggöra och verka för hållbar utveckling är en utmaning i vilken verksamhet som helst. Det finns många exempel på hur man kan arbeta med hållbar utveckling. Exempel på hur vi här på Raketen arbetar med detta område i år är:

  • Vår vision om en demokratisk och jämställd (hållbar) värld börjar med oss vuxna där vi respekterar och tar hänsyn till varandra och strävar efter att agera som förbilder för att barnen ska erfara och uppleva hur alla deltagare i verksamheten har sin röst och därmed möjlighet att påverka sin egen och andras vardag.
  • Förmågan att visa empati och att hänsyn till varandra inom barngruppen är något vi strävar efter genom att finnas tillgängliga som närvarande pedagoger på barnens nivå för att på så sätt stötta barnen utifrån deras upplevelser och erfarenheter. 
  • Vi tar gemensamt ansvar för vår befintliga miljö för att undvika onödigt slitage och nyinköp. 
  • Vi använder återbruksmaterial i vårt skapande för att belysa hur saker och ting kan återanvändas och bli något nytt i syfte att öka barnens medvetenhet kring miljöfrågor men också för att sporra barnens kreativitet, nyfikenhet och lust att skapa. 
  • Återkommande utflykter och skogsbesök syftar på att öka medvetenheten kring hur naturen och daglig motion påverkar människor positivt: vad frisk luft är bra för, varför vi ska röra på oss, vad man ska eller inte ska göra i naturen såväl i skogen som i närområdet – vilka blommor får man plocka eller inte? Hur ska man ta hand om skräpet – vad får man kasta i naturen och vad ska kastas i soptunnan? 
  • Återvinner med hjälp av Sopsamlarmonstren från Mitt Avtryck.

Mer inspiration kring hur man kan arbeta med hållbar utveckling i förskolan kan man hitta hos WWF. Om man vill fira Earth Hour som skola/förskola tillsammans med WWF hittar man information om det här.