Filmjölksmålning och Kolla Kultur


I läroplanen finns det skrivet att varje enskilt barn ska känna delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. Barnen ska utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, sång och musik, dans och drama. 

Vi arbetar med området kultur på många olika sätt tillsammans med barnen; exempelvis genom att använda biblioteket och Kulturhuset som ligger ett stenkast från förskolan. Vi erbjuder olika drama aktiviteter för barn på förskolan med inslag av dans, teater och musik, och på varje avdelning finns en levande ateljé. Vi uppmuntrar barn till att använda sig av sin skapande i flera olika miljöer, som ute i skogen och naturen, och vid flera olika platser som vid bordet, vid staffliet, på golvet, osv. Bilderna ovan är en av våra avdelningar när vi gjorde fingermålningar med filmjölk! Det var lite konstigt att helt plötsligt få måla med händerna och lite kladdigt – men väldigt kul! Att träna på att använda hela kroppen när man skapar är viktigt, att få använda alla sinnen och även kunna smaka på det man skapar med! 

Kultur är även en del av Hoppetossas pedagogiska profil (kultur, matematik och utomhuspedagogik). Alla Hoppetossas förskolor har således ett kulturombud och träffas årligen på en konferens kring kultur för barn i förskolan. I våras var vi på Kolla Kultur, som är Kulans årliga inspirations- och utbytesdag. Där fick vi lyssna till Ulla Wiklund som betonade hur viktigt det är att som pedagog reflektera över sin egen kultursyn, och vilka normer som får vara styrande i arbetet med kultur i barngruppen. Ulla poängterade även betydelsen av estetiska lärprocesser för språkutvecklingen. Simon Ceder föreläste om normkreativitet, att arbeta gränsöverskridande genom att kritiskt granska vad som är norm för att få syn på de delar i verksamheten som är exkluderande. Och Minna Krook ville förmedla till oss pedagoger att inte oroa sig för om barnen kan sitta still på föreställningen eller inte – utan njuta av föreställningen själva. Mycket givande konferens för kulturarbetet i vår förskola!