Välkomna till Hoppetossa

Vi vill vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld.

Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld. Vi är övertygade om att vi bäst uppnår den visionen genom att arbeta med, och för, små barns utbildning och lärande. Den övertygelsen genomsyrar hela vårt företag.

Hoppetossa driver förskolor i Stockholms län.

Vi är ett etablerat förskoleföretag med innovativa tankar om vad som ligger till grund för en bra förberedelse för framtiden. Vi har en pedagogisk profil bestående av matematik/datalogiskt tänkande, kultur och utomhuspedagogik som genomsyrar alla Hoppetossa-förskolor. Alla våra förskolor arbetar självständigt med egen ledning. Vi vet att de bästa besluten fattas nära barn och inte på ett huvudkontor.

Hoppetossas digitala läroplattform och andra samarbeten vi erbjuder.

Är du också nyfiken på hur du bäst stöttar ditt barns utveckling inom t.ex datalogiskt tänkande och programmering? Ta då stöd av vår digitala läroplattform med konkreta utbildningsexempel, samt ett digitalt nätverk där du möter förskollärare och barnskötare för dialog och frågor. Denna plattform är öppen för både vårdnadshavare och pedagoger – tillsammans skapar vi bra förutsättningar för alla barn!

Vår digitala läroplattform är frukten av att under många år framgångsrikt ha drivit förskolor. Något annat vi har lärt oss under denna tid är hur vi arbetar för hög pedagogisk kvalitet och gott systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, vi har således god struktur och ordning, och adekvat uppföljning. Inom dessa områden samarbetar vi gärna med huvudmän och pedagoger utanför våra egna förskolor:
  • Utvärdering, kvalitetsuppföljning och pedagogisk bedömning samt diskussioner kring huvudmannaskapet
  • Stöttning och uppstartsfinansiering för att öppna en egen förskola

Inom Hoppetossa jobbar vi med ett aktivt, nära och engagerat ägar- och ledarskap. Vi stöttar varandra i de frågor som uppstår och vi följer upp verksamheten utifrån olika aspekter både för att säkerställa att vi har riktigt bra verksamhet och för att kontinuerligt se vad vi behöver utveckla och åtgärda. Detta, tillsammans med våra kärnvärden kunskap, nyfikenhet, glädje och trygghet, summerar den inneboende kraften i Hoppetossa och hjälper oss att driva verksamhetens utveckling framåt och uppnå vår vision.

Välkomna till Hoppetossa!

Blogg

Vad är kultur för barn?

Vad är kultur för barn? Det undersöker vi tillsammans. Hur kan natur och kultur samspela? Att skapa någonting tillsammans, med… Läs mera

Grattis Jollen 5 år!

Idag firar vår första förskola, Jollen, fem år. Stort grattis önskar vi! En tillbakablick till Jollens första verksamhetsår hittas här: http://hoppetossa.com/blog/hoppetossas-forsta-forskola-jollen-fyller-1-ar/

Till bloggen

Våra förskolor

Jollen på Norrmalm

Traditionell förskolepedagogik

I Ur & Skur Musketören i Alvik

Certifierad I Ur & Skur

Raketen i Skarpnäck

Inriktning mot utomhuspedagogik och rörelse

Äventyret i Tibble

Inriktning mot utomhuspedagogik och kultur