Välkomna till Hoppetossa förskolor

Vi vill vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld.


Förskolan vilar på demokratins grund. Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. För mer information om förskolans uppdrag, se Läroplanen.

Inom Hoppetossa tar vi utgångspunkt i tilltron till barnens förmågor och ser dessa som en tillgång för ett mångfacetterat lärande. Barnen kommer alltid i första hand och vi utgår ifrån deras intressen, tankar och handlingar, kopplat till de demokratiska värden vi värnar om, när vi planerar vår verksamhet. Vi erbjuder en mångfald av olika pedagogiska inriktningar och metoder så att varje barn får rätt stimulans varje dag. Gemensamt för alla våra förskolor, oavsett geografi och pedagogisk inriktning, är att vi möter och behandlar alla barn med respekt och ett genuint engagemang. Gemensamt är också en pedagogisk profil mot matematik, kultur och utomhuspedagogik. Vi tror helt enkelt att dessa ämnen är extra viktiga för det samhälle våra barn kommer att möta när de blir vuxna.

Hoppetossa är känd för förskoleverksamhet av hög kvalitet, för barns välmående och för engagemanget hos våra pedagoger och ägare.

Välkomna till Hoppetossa!

Blogg

God fortsättning

God fortsättning – så var vi igång igen även här på bloggen. Vi ser fram emot den kommande terminen, och… Läs mera

God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År! I år ger vi julklappar i samarbete med Unicef och stödjer deras kamp för… Läs mera

Till bloggen

Våra förskolor

Jollen på Norrmalm

Traditionell förskolepedagogik

I Ur & Skur Musketören i Alvik

Certifierad I Ur & Skur

Raketen i Skarpnäck

Inriktning mot utomhuspedagogik och rörelse

Äventyret i Tibble

Inriktning mot utomhuspedagogik och kultur