Hoppetossa Förskolor har vunnit utmärkelsen Guldtrappan!

Hoppetossa Förskolor har vunnit utmärkelsen Guldtrappan. Utmärkelsen Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän med syftet att uppmärksamma de som arbetar långsiktigt och strategiskt för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling med hjälp av digitalisering, och utmärkelsen delas ut av Stiftelsen Yngve Lindberg Minne, Skolverket, Skolinspektionen med flera partners.

”Glädjen och stoltheten över att vinna utmärkelsen Guldtrappan kommer hela vår organisation att bära med sig länge! Digitalisering hjälper oss i världens viktigaste uppdrag, och det är oerhört roligt att Guldtrappan uppmärksammar att vi ligger i framkant när det gäller förskoleutveckling i en digital tid.” – Emelie Engman Höök, VD & Skolchef Hoppetossa Förskolor, och Love Fredholm, Styrelseordförande Hoppetossa Förskolor.

Här är Guldtrappans nominering för Hoppetossa Förskolor:
”Med utgångspunkt i barnens rätt till utbildning in en demokratisk och jämställd värld har Hoppetossa skapat en verksamhet som är både långsiktig och tydligt framtidsinriktad. Med ett tydligt fokus på barns lärande bygger man genomtänkta digitala strukturer och strategier som stärker både rektorers och pedagogers möjligheter att lära och utvecklas i sina roller med stark tro på kollegialt lärande. Hoppetossas förskolor visar att digitaliseringen kan vara vägen till både ökat lärande och större kreativitet hos medarbetare och barn liksom till bra kommunikation med vårdnadshavare.”

Här hittar man Guldtrappans pressmeddelande.