Klura, färdiga, gå – naturvetenskap!


Barnens naturliga intresse för att finna svar ska tas tillvara och utmanas. Naturvetenskap förklarar vår omvärld. Det är samma värld som barnet i förskoleåldern utvecklas och leker i. För att barn i förskoleåldern ska förstå hur naturvetenskapliga fenomen är uppbyggda måste de själva undersöka och se resultat. För förskolebarnet kan ett experiment göras flera gånger, nytt resultat kan alltid jämföras med något annat.

Ovan ser ni en bild från vår avdelning Nebula när vi var till skogen igen och letade vårtecken. Vi pratade om skillnader mellan den här gången och förra gången vi var där. Barnen lade märkte till att isen var borta och att det var varmare i luften. Vi pratade om bark, fåglar och blommor. Barnen hörde och såg en hackspett och blev mycket intresserade!

Här en bild från Tellus när vi var på promenad till vår skogsglänta och barnen fick leka fritt. De hade en härlig lek på olika håll i skogen, en del lekte i kojan, några letade djurbajs, några lekte doktor.

Här en bild från Luna när även vi promenerade till skogen och hittade ett nersågat gammalt ruttet träd som vi utforskade och lekte med. Vi trummade på trädet med pinnar, och stoppade olika stora pinnar i hål i stubben. Vi plockade barkbitar att ha med till förskolan för att ha i vår naturhörna, där det finns leksaksdjur och en ”gräs”-mattan.

Nedan en bild från Nova från ett biblioteksbesök där vi lånade många böcker, bl.a om skog och djur. Nu finns det gott om böcker såväl vid skogshörnan (vår pedagogiska kub), vid tåg och bilar, rit- och skapande-delen som vis samlingsplatsen. Många fler tillfällen och möjligheter att ha böckerna och därmed även läsningen ännu närmare oss alla!

Läs gärna mer om naturvetenskap i förskolan hos Skolverket.