Storlek, mängder och att leka matematik


I förra veckan passade vår avdelning Nova på att byta ut vattnet mot pasta i aktivitetsbordet på avdelningen. Barnen fick i omgångar känna, hälla – ösa, jämföra och sortera det nya materialet. Matematiska begrepp som undersöktes under lekens gång var mängd och storlek. Hur mycket pasta ryms i ett decilitermått eller i en kopp? Är det skillnad om man använder stora eller små pasta? Kan en liten pasta rymmas inuti en stor? Barnet arbetade ivrigt själva likväl som de bjöd in varandra att undersöka diverse hypoteser som de kommit på. Kan man hjälpas åt att trä pasta på snöret? Eller plocka upp de från golvet? Vilken teknik är det som är mest framgångsrik, att plocka en och en eller att använda skyffel och borste?

Detta är några exempel på hur vi arbetar med matematik i vår förskola. Mer information om matematik i förskolan kan man hitta via Skolverket.