Motorik – en viktig del av en förskoledag


Enligt Läroplanen för förskolan skall barnen”utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”.

På Raketen erbjuder vi en varierad pedagogisk verksamhet  som uppmuntrar till såväl finmotorik som grovmotorik. För finmotoriken kan det innebära att erbjuda skapande med händer som att kunna fatta tag i en penna för våra allra yngsta barn till att kunna skriva en bokstav på en rad. För grovmotoriken använder vi oss av vår fina gård, som renoverades under sommaren 2017, våra närområden samt skog och natur. Vi har även idrottsdagar en gång per termin och mini-röris.