Aktivitetstavla blir utforskning av teknik


Enligt Läroplanen för förskolan skall barnen:

  • ”Utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”,
  • ”Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

På Raketen ser vi tekniken i vardagen och arbeta efter barnens självständighet som att lära sig att skära sin mat men också som för våra yngsta barn, att ta på sig skorna själv eller att lyckas dra ner blixtlåset på sin jacka. Att låta barnen få pröva sin egen hypotes av hur saker och ting fungerar och att lära av varandra i form av experiment och styrda aktiviteter men också i barnens fria lek. Vi erbjuder olika material inom bygg, både inomhus och utomhus. Att mer och mer få in IKT i verksamheten och arbeta med datalogiskt tänkande med inslag kring programmering och kodning.

I bilden ovan ser ni ett exempel från en aktivitetstavla som vi har på en av våra avdelningar. Barnen tänkte att de ville undersöka hänglås med en nyckel, de försökte vrida nyckeln till höger och till vänster, och när låset öppnades ville de stänga. Ett barn ville låsa in sin napp i skåpet. Barnen var väldigt nyfikna och vågade testa och utforska låset.