Odling tillsammans med barnen


Först en liten påminnelse om föräldraundersökningen för förskolan. Stockholm Stad skickar varje år ut en undersökning till er föräldrar där ni svarar på frågor om just vår verksamhet. Vi är mycket tacksamma för att ni svarar på enkäten!

Här ser ni en bild från när vår avdelning Tellus planterade tidigare idag. De planterade krasse och rajgräsfrön, så ska vi se vad som händer när det börjar att gro. Att arbeta med plantering är ett sätt att arbeta med naturvetenskap tillsammans med barnen. Andra exempel på naturvetenskap i vår verksamhet är olika kemiska processer och experiment. Vi ser skogen som ett läranderum för att inhämta kunskap och nyfikenhet att lära om djur och natur, att se förändringar under våra årstider och förstå hur vi människor påverkar naturen och vad allemansrätten innebär.

Enligt Läroplanen för förskolan skall barnen:

”utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”,

”utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om  växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”,

”utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap”.

Glad Påsk!