Välkomna tillbaka och tack för gårdagens Hoppetossa-dag!


Så var vi igång efter sommaren igen; pågående inskolningar, barn och pedagoger nyfikna och laddade inför ett nytt läsår! Vi hälsar alla varmt välkomna!

Och igår, 21/8 2017, hade vi vår andra Hoppetossa-dag. Alla medarbetare från alla förskolor, samlades vid Hälsans Hus för en gemensam heldagskonferens. Tack alla vårdnadshavare för att ni kunde hålla era barn hemma och möjliggjorde denna planeringsdag för oss! Nedan följer agendan för dagen.

08.45-09.15 Hoppetossa
Sofia Z

09.15-10.00 Pilotprojekt datalogiskt tänkande
Lotta B, Hoppetossa Jollen, och Love B, Hoppetossa I Ur & Skur Musketören

10.00-10.40 Gruppövning kring Hoppetossas vision och framtid
Vad innebär det demokratiska uppdraget i förskolan och hur arbetar vi för en jämställd och jämlik förskola?
Promenadövning i små grupper parallellt med fika

10.40-11.30 Systematiskt kvalitetsarbete – vi reder ut begreppen
Love F

11.30-12.30 Vegetarisk lunchbuffé
Hermans restaurang

12.30-13.30 Fyra parallella workshops

Grupp 1: Matematik/programmering
Lotta B, Hoppetossa Jollen, och Love B, Hoppetossa I Ur & Skur Musketören

Grupp 2: Barn med särskilda behov/specialpedagogik
Linnea H, Hoppetossa Raketen

Grupp 3: Utomhuspedagogik
Charlotte T, Hoppetossa I Ur & Skur Musketören

Grupp 4: Hur möter vi våra vårdnadshavare, konkreta exempel från hämtning i hall och på gård
Emelie E.H, Hoppetossa Jollen och Hoppetossa Raketen

13.30-13.45 Fika

13.45-16.45 Brandskyddsutbildning
Storstockholms brandförsvar

16.45-17.00 Avslutning