Identitet, integritet och socialt samspel


Enligt Läroplanen för förskolan ska förskolan sträva efter att varje barn:

”utvecklar sin identitet och känner trygghet i den”,

”utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”,

”utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga”,

”utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler”.

På Raketen arbetar vi kontinuerligt med att stärka barnens identitet i takt med att barnen utvecklas, genom att stärka varje barn i att de kan och får prova, att barnen hjälper varandra och att alla barn får bekräftelse. Att skapa trygghet och ett öppet klimat så att barnen vågar och vill ta plats och att jobba med gruppstärkande lekar är andra viktiga element i detta arbete. Att få in leken i lärande situationer ska vara en självklarhet och detta kräver att vi pedagoger är närvarande.

Vidare kommer vi att sätta vår förskola på Förskolekartan under höstterminen 2017, vilket innebär att vi tydligt arbetar i enlighet med särskilda riktlinjer för barns integritet på förskolan (se mer under www.förskolebrevet.se ).