Förändringen av vår gård!


Under sommaren har vi givits möjligheten att förändra vår gård, målsättningen har varit att göra den bättre anpassad till vår verksamhet.

Vi har velat prioritera att förbättra lärmiljön samt att främja fysisk aktivitet på gården. Vi har börjat med gårdens markvegetation, först genom ett gediget grundarbete och sedan har marken förbättrats genom trätrall och nytt markunderlag. På detta sätt har hela gården börjats användas då den bortre delen av gården tidigare bara var full av ”geggamojja” och svår att nyttja. Vi har också planterat nya buskar som, tillsammans med fler permanenta utebord (beställda och kommer senare i höst), ska skapa nya mötesplatser och plats för skapande. Vi har även fått en pyramid, som fungerar som en grovmotoriskt utvecklande klätterställning. Den delen av gården som är närmst förskolan har vi bibehållit som den var tidigare, med dess sandlådor, leksakskiosk, snickarbod, staffli, läshörna och lekhus.

Vi har valt att utgå ifrån ett så ”ofärdigt” och skogsinspirerat lekmaterial som möjligt då forskning har visat att skogens öppna material stimulerar inte bara fantasin, utan också inbjuder till mer jämställda lekar. Vi vill, genom denna förbättring av gården, ge barnen bättre förutsättningar att leka, upptäcka och lära med alla sinnen och hela kroppen på vår gård. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva – stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse. Även rörelseutrymmet är större och bidrar till fysisk och motorisk utveckling.

Nedan visas den nya gården upp i ett axplock av bilder.