Välkomna tillbaka och tack för gårdagens Hoppetossa-dag!


Så var vi äntligen igång igen efter sommaren; pågående inskolningar, barn och pedagoger nyfikna och laddade inför ett nytt läsår! Vi hälsar alla varmt välkomna!

Och igår, 26/8 2019, hade vi vår fjärde Hoppetossa-dag. Alla medarbetare från alla förskolor, samlades vid Grillska Huset för en gemensam heldagskonferens. Tack alla vårdnadshavare för att ni kunde hålla era barn hemma och möjliggjorde denna planeringsdag för oss! Nedan följer agendan för dagen.

08.45-09.15 Hoppetossa
Hoppetossa ledningsgrupp
Syfte: Introduktion till Hoppetossa och gemensamma mål framåt, samt en introduktion till Hoppetossas ledningsgrupp.

09.15-09.55 lpfö 18
Lotta B, förskollärare, Hoppetossa Jollen
Syfte: Den 1 juli 2019 fick förskolan en reviderad läroplan,lpfö 18. Genom denna föreläsning får vi en introduktion till pågående implementering av denna.

09.55-10.10 Fika

10.10-11.00 Hållbar utveckling
Åsa Ö, Miljövetare
Syfte: I den reviderade läroplanen, lpfö 18, har hållbar utveckling fått ett eget kapitel, «Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande». I Hoppetossas uppdrag finns det även konkretiserat att vi vill främja utbildning för barnen inom hållbarhet. Syftet med Åsas föreläsning är att ge oss en introduktion till området hållbar utveckling

11.00-12.00 Workshop i fyra parallella grupper

Grupp 1: I Ur & Skur pedagogiken
Andreas K, barnskötare, Hoppetossa I Ur & Skur Musketören
Syfte: En del av Hoppetossas gemensamma pedagogiska profil är utomhuspedagogik, och i detta arbete kan vi ta mycket inspiration av I Ur & Skur pedagogiken. lpfö 18 säger att «barnet ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer».
Grupp 2: Utåtagerande barn (stress)
Tina Z, rektor, Hoppetossa Äventyret
Syfte: Utåtagerande barn är något många medarbetare upplevt som en utmaning, och gärna (enligt medarbetarundersökningen) skulle få mer kunskap och metoder/verktyg kring.

Grupp 3: Inskolning och anknytning
Syfte: «Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn» – lpfö 18. Hur säkerställer vi en god, och trygg, inskolning i våra förskolor?
Grupp 4: Barnsäkerhet
Love F, styrelseordförande, Hoppetossa
Syfte: «Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn» – lpfö 18. Hur säkerställer vi ett kontinuerligt säkerhetsarbete i våra förskolor för att lägga grunden till en trygg verksamhet?

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Workshop i fyra parallella grupper
Se förmiddag för mer information

14.00-14.15 Fika

14.15-16.45 Brandutbildning
Brandfast
Syfte: En del av att säkerställa en trygg verksamhet är att arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) i alla förskolor. SBA handlar om att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av en brand, och i detta arbeta har vi alla en viktig roll. En grundläggande brandskyddsutbildning är en viktig del av detta arbete.