Välkomna till förskolan Kuben i Jarlaberg

Vi är en liten förskola som sätter barnens trygghet i centrum. Vi har Nyckelviken som närmaste granne och närheten till naturen utnyttjas flitigt. Här kan barnen upptäcka, utforska och ställa egna hypoteser.

Verksamhetens innehåll utgår från förskolans läroplan, Nacka kommuns styrdokument för förskolan, och man hämtar inspiration från Maria Montessoris och Reggio Emilias pedagogiska filosofier.


Inom Montessoripedagogiken lägger man stor vikt vid att varje barn ska ha medinflytande och känna ett eget ansvar. I Reggio Emilia arbetar man projektinriktat för att barnen ska få chans att fördjupa sig i just ett utforskande arbetssätt. Vi lägger vårt fokus på att barnen känner sig sedda och känner trygghet i verksamheten. Som pedagog på vår förskola är man lyssnande, närvarande, nyfiken och iakttagande. Pedagogerna tolkar sedan hur barnen kan uppmuntras vidare.

Vi har en egen kock som lagar vår mat från grunden. Ett tillagningskök bemannat med egen personal, tillsammans med ett fokus på god och näringsriktig mat, ger barnen förutsättningar för att äta ordentligt och orka hela dagen.

Vi bjuder in vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Hos oss finns det olika mötesplatser för dialog som; förskoleråd/samverkansråd, utvecklingssamtal, förskolans app och föräldramöten. Kubens strävan är att alla barn ska känna sig trygga samtidigt som de lockas till lek och aktivitet som utvecklar dem. Vi vill säkerställa att barnen får ta del av bästa tänkbara utbildning.

Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld!

Förskolevisning

Kontakta oss gärna för ett besök i verksamheten: kuben@hoppetossa.com

Blogg

Klura, färdiga, gå – naturvetenskap!

Barnens naturliga intresse för att finna svar ska tas tillvara och utmanas. Naturvetenskap förklarar vår omvärld. Det är samma värld som… Läs mera

Skogens matematik

Två fotografier från Kuben. T.v där Kubens småbarnsavdelning, Fröna, har arbetat med siffror och antal. T.h där Kubens storbarnsavdelning, Kottarna,… Läs mera

Till bloggen

Kontakt till oss

Vi kontaktas lättast på kuben@hoppetossa.com.

Ställ ditt barn i kö

Vi finns med i Nacka kommuns gemensamma kö under namnet Kuben. Här hittar ni den gemensamma kön: https://www.nacka.se/forskola-skola/forskola-och-pedagogisk-omsorg/ansok-om-plats-forskola/ (Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg).

Vi finns med i Nacka kommuns gemensamma kö under namnet Kuben. Här hittar ni den gemensamma kön: https://www.nacka.se/forskola-skola/forskola-och-pedagogisk-omsorg/ansok-om-plats-forskola/ (Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg). Du som bor i Nacka ansöker på följande sätt: Under punkt 2 på ovan nämna hemsida (Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg) väljer du länken ”Klicka här om du bor i Nacka”. Du följer sedan instruktionerna för att kunna logga in och ställa ditt barn i kö till Kuben.

Du som är på väg att flytta till Nacka ansöker på följande sätt: Under punkt 2 på ovan nämna hemsida (Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg) väljer du länken ”Klicka här om ni är på väg att flytta till Nacka”. Du som inte är folkbokförd i Nacka ska först göra en kontoansökan. Inom en arbetsdag får du en bekräftelse med e-post att kontoansökan är godkänd. Då går du tillbaka till ovan nämnda hemsida och väljer istället länken ”Klicka här om du bor i Nacka”. Du följer sedan instruktionerna för att kunna logga in och ställa ditt barn i kö till Kuben.

Har ni frågor kontakta oss gärna på: kuben@hoppetossa.com.

Varmt välkommen!