Förskola i Jarlaberg

Kuben är en liten förskola belägen i Jarlaberg, med direkt anslutning till Stockholms inlopp och Nyckelvikens naturreservat. Kuben har två hemvister Kottarna (ungefär 4-6 år) samt Fröna (ungefär 1-3 år), där Fröna är uppdelad i två barngrupper under pedagogisk tid (Linfröna och Solrosfröna), i två separata hus med bara en gångväg emellan.

Hos oss äter vi god och näringsriktig mat lagad från grunden och den är till stor del (minst 35%) baserad på ekologiska råvaror. Barnen är delaktiga i vårt arbete kring kost, och vi nyttjar även vårt kök i pedagogiskt syfte.

Inspirerad av montessori

Vi är inspirerade av montessoripedagogiken som sätter individen i fokus och varje barns unika intresse och nyfikenhet till lärande. Vi plockar ”russinen ur kakan” utan att samtidigt begränsa och avgränsa pedagogiken. Jämför med att i strikt montessoripedagogik förespråkas att inga leksaker får förekomma förutom montessorimaterialet. Här har vi uppfattningen att vi måste följa med i utvecklingen och tolka och ta med oss pedagogiken in i dagens samhälle och förutsättningar.

Vi har ett projektinriktat arbetssätt för att barnen ska få chans att fördjupa sig i just ett utforskande arbetssätt. Projekten skapas bland annat utifrån ett lyssnande på barnen och de har inget färdigt slutmål eftersom det öppna utforskande förhållningssättet gör att ingen kan veta på förhand vilken väg barnen och pedagogerna, och deras omgivning kommer att ta i ett projekt.

Nära till natur och kultur

Närheten till naturen nyttjas flitigt i verksamheten och både stora som små gör utflykter varje vecka som anpassas efter intresse och ålder. De äldre barnen gör heldagsutflykter och intar både lunch och mellanmål i friska luften. Regelbundna utflykter görs även till teatrar, museum, Dieselverkstan och Skansen – allt beroende på utvecklingsstadium och barnens intresse. Pedagogerna är snabba och lyhörda på att tillvarata barnens intressen och anpassa projekt och arbeten efter detta. Sång, musik och rörelse är självklara inslag i verksamheten.