Kontakt och hitta hit

Förskolan Hoppetossa Kuben
Diligensvägen 34
131 48 Nacka

Rutiner vid klagomål

Kontaktuppgifter till platsansvarig: 076 007 98 23

Kontaktuppgifter till våra avdelningar:
Avd. Kottarna: 076 007 98 23
Avd. Solrosfröna: 076 007 98 25
Avd. Linfröna: 079 063 09 51

Kontaktuppgifter till vår rektor: kuben@hoppetossa.com

Övrigt:
Facebook-sida


Hur hittar du till oss?

Med kollektivtrafik: Närmsta busshållplats är Jarlaberg, dit är det knappt 500m att gå till från förskolan. Det tar ca 15 minuter med buss till Slussen. Närmsta båthållplats heter Nacka Strand, dit är det ca 1 km att gå till från förskolan. Det tar sedan 30 minuter med båt till Nybroplan.

Med bil: Ta av vid Trafikplats Svaltan från väg 222 för att komma till förskolan Kuben. Fortsätt sedan på Skönviksvägen till Diligensvägen kommer på vänster sida.

Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Läs mer här: https://hoppetossa.com/kuben/synpunkter-och-forslag/