Förskola och hem

Vi värdesätter och strävar efter att skapa ett nära samarbete mellan förskola och hem. Detta innebär att vi prioriterar dialog vid hämtning och lämning samt aktivt inkluderar barnens familjer i olika verksamhetsaktiviteter. Exempelvis kan barnens familjer delta i våra kulturaktiviteter genom att skicka med sånger eller böcker från sina respektive kulturer.

Öppettider

Kuben följer Nacka kommuns riktlinjer.

Vid inskrivning av nytt barn samt i början av varje termin samlar vi in vårdnadshavares behov av barnomsorg för den kommande terminen. Självfallet går det att ändra tider även under terminens gång. För permanenta förändringar ber vi dock att detta görs minst en månad i förväg.

Vårdnadshavare ansvarar för att den avtalade tiden hålls.

Köregler

Vår förskola är med i Nacka kommuns gemensamma kö, vilket innebär att vi följer Nacka kommuns urvalsregler. Vår kö hittar ni här: http://hoppetossa.com/kuben/en-plats-hos-oss/.

Månadsavgift

Månadsavgiften följer den kommunala maxtaxan, och administreras av Nacka kommun.  Någon avgift/kostnad utöver maxtaxan får inte tas ut för en plats i förskolan, och detta gör vi självfallet inte i vår förskola.

Uppsägningstid

En vårdnadshavares uppsägningstid av sitt barns plats i en förskola är en månad. Man betalar månadsavgift under uppsägningstiden.

Olycksfallsförsäkring

Alla barn i Nacka omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller under skoltid och fritid. Vårdnadshavare anmäler olycksfall via försäkringsbolagets hemsida. Där finns även information om villkor och produktblad samt kontaktuppgifter till försäkringsbolaget.

Har du frågor om Nacka kommuns försäkringar?
Kontakta säkerhetssamordnare Jan Landström, telefon 08-718 80 00.

Nacka kommun har tecknat försäkringar genom Stockholmsregionens Försäkring AB.