Vi strävar efter att ge barnen så mycket inflytande som möjligt inom vår verksamhet. Detta uppnår vi genom att uppmuntra dem att bidra med förslag och idéer till olika aktiviteter samt till exempel inköp för avdelningen. Vi värdesätter och strävar efter att skapa ett nära samarbete mellan förskola och hem. Detta innebär att vi prioriterar dialog vid hämtning och lämning samt aktivt inkluderar barnens familjer i olika verksamhetsaktiviteter. Exempelvis kan barnens familjer delta i våra kulturaktiviteter genom att skicka med sånger eller böcker från sina respektive kulturer.

Våra kärnvärden och vision ligger till grund för vår utbildning, verksamhet och lärande.

Vision
Vi vill vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld.

Kärnvärden
Trygghet
Ett tryggt barn kan gå hur långt som helst. Självfallet vill vi erbjuda en trygg miljö i vår förskola; detta gäller både den fysiska och den sociala miljön. Genom att systematiskt utveckla vår kvalitet förbättrar vi verksamheten och säkerställer samtidigt att vi har kontroll som skapar den trygghet vi vill uppnå.

Glädje
Vi lägger vårt fulla engagemang i vardagen med barnen och vill att hela förskolan ska genomsyras av glädje till barn, barns lärande och förskolan.

Nyfikenhet
Att erbjuda kvalitativ förskoleverksamhet kräver att vi ligger i framkant, samarbetar och utbyter erfarenheter med varandra och andra. Vi vill att barnens naturliga nyfikenhet och intresse alltid ska uppmuntras.

Kunskap
Vi kan barns utveckling och lärande, och vi vill alltid sätta kunskap i fokus när vi driver vår verksamhet.