Kuben byter huvudman fr.o.m 1/1 2019


Kuben har tidigare drivits som ett föräldrakooperativ. Under hösten 2018 har föräldrakooperativet, tillsammans med pedagogerna på Kuben, landat i att man önskar en annan driftsform än ett föräldrakooperativ. Hoppetossa Östra kommer således att bli huvudman för förskolan Kuben fr.o.m 1/1 2019, något som även Nacka kommun godkänt. Vi ser mycket fram emot att få bli huvudman för Kuben och vår ambition är att bibehålla verksamheten såsom den bedrivits av det tidigare föräldrakooperativet. Pedagogerna följer självfallet med oss i denna förändring och Kuben bibehåller samma förskolechef, Jeanette Vetterlein. Hoppetossa Östra driver även förskolan Skeppet i Nacka Strand och Jeanette kommer att vara förskolechef för både Kuben och Skeppet. Välkomna!