Likabehandling och inflytande i förskolan


tussilago raketen förskolaLikabehandling
Enligt läroplanen och diskrimineringslagen har vi som förskola skyldighet att arbeta förebyggande och aktivt med att motverka diskriminering och kränkande behandlingar, och vi på Raketen arbetar målinriktat för att främja barns lika rättigheter och möjligheter. Diskriminering innebär att ett … Läs mera

Vår inriktning utomhuspedagogik och rörelse


förskola ny gård Förskola Skarpnäck Förskola RaketenVår förskola har inriktning utomhuspedagogik och rörelse. Genom lek, rörelse och utevistelse läggs grunden för barnets fysiska utveckling, motorik och hälsa. Vi är ute dagligen på förmiddagen och eftermiddagen, och vi besöker i vårt närområde de olika parkerna flera gånger … Läs mera

Språk, kommunikativ utveckling och flerspråkighet


Förskola Bagarmossen RaketenBarnens dagliga språkanvändning tillsammans med förskolans personal är grundläggande. Personalens egna attityder till läsning och skrivning samt deras sätt att prata påverkar också. Att samtala fördjupat och utvidgat, både med varje enskilt barn och i grupp, är viktigt. Förskolan har … Läs mera

Matematik, natur och teknik hos oss


Nu är de flesta inskolningar förbi och barngrupperna börjar mer och mer lära känna varandra. De första som inskolades började 11 januari och efter det har grupperna fyllts på. Idag har vi två avdelningar, Luna och Nova. Luna är vår … Läs mera

Utomhuspedagogik i förskolan


förskola skarpnäck gårdSkarpnäcksparken Skarpnäcks alléEn viktig del med en ny barngrupp, såsom vår på Raketen är, är att arbeta mycket med att lära känna varandra, få barnen att känna trygghet i verksamheten och miljön, med varandra och med pedagogerna. Och att barnen lär känna … Läs mera