Årets Hoppetossa-dag


I början av varje läsår har Hoppetossa en gemensam heldagskonferens där alla våra medarbetare träffas för inspiration samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Skeppet, som öppnar i januari 2019, kommer självfallet att vara en del av nästa Hoppetossa-dag. Nedan följer agendan för …