Föräldraenkät – sista svarsdag 7 februari


Just nu genomförs föräldraenkäten inom Nacka kommun och enkäten är nu utdelad till alla föräldrar på Skeppet, du kan även svara på enkäten online. Enkäten är helt anonym, och sista svarsdag/inlämningsdag är 7 februari.

Vi är mycket tacksamma för att …

Skuggteater, Tyra och digital kompetens


Första blogginlägget för detta år, och detta decennium! God fortsättning vill vi passa på att önska er alla.

Vi rivstartar året med att prata om digital kompetens. Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering, där förskolan