Matematik finns runt omkring oss


För dig som är förälder på Skeppet, glöm inte att svara på föräldraenkäten – denna vecka är sista veckan. Tack på förhand!

Matematik finns runt omkring oss i vardagen utan att vi alla gånger tänker på det. Matte är inte bara siffror utan även avstånd, vikt, storlek, geometriska former osv. Om man tidigt introducerar matematiken i lek och samtal blir den mindre abstrakt längre fram i livet.

Vi har exempelvis använt oss av matematikramsor vid samlingarna. Exempel på sånger och ramsor som innehåller räkning är ”Fem små apor”, ”Fem fina fåglar” och ”Tio små indianer”. Vi tränar på att räkna, på koordination och på tal. Vi har även spelat matematik-spel för att lära oss siffror och att räkna. Detta är exempel på hur vi kan arbeta med matematik på ett lustfyllt och spännande sätt. Hur arbetar ni med matematik?