Naturvetenskap är ett område som ligger nära barnen!


Naturvetenskap är ett område som ligger nära barnen. Det är brett och faktiskt roligt och intressant. Barnens naturliga intresse för att finna svar kan i vårt arbete med naturvetenskap tas tillvara och utmanas. Naturvetenskap är även ett sätt att förklara vår omvärld; det är samma värld som barnet i förskoleåldern utvecklas och leker i. För förskolebarnet kan ett experiment göras flera gånger, nytt resultat kan alltid jämföras med något annat.

Här tittar avdelningen Kompassen på en kortfilm om björnar som har varit februari månads djur. Barnen lär sig hur björnen stavas och vad björnar tycker om att äta. Vi har läst Guldlock och de tre björnarna, m.m.

Här är ett annat exempel från en av våra promenader där vi var ute i skogen och hade roligt. Vi gungade, byggde fågelbo och låtsas-spanade efter ormar. Den fria lekens spontana utforskande är en viktig del av naturvetenskapen!

Slutligen en bild från vår avdelning Kartan när vi hade experimentssamling som syftar till att stimulera barnens nyfikenhet, lärande och skapande. Vad händer när vi blandar vatten och olja? Alla hade sina egna hypoteser tills barnen såg bubblor! Sen hälldes det i karamellfärg – såg ut som havet tyckte vissa!

Hur arbetar ni med naturvetenskap?